top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Α. Σεβόμαστε απόλυτα τα προσωπικά σας δεδομένα και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή διαφύλαξη τους. Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η πολιτική μας εξηγεί πως θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

 

Β. Η συναίνεση σας στη χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας, μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας και να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο. 

1.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ΑΦΜ, καθώς και άλλες πληροφορίες απαραίτητες για τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας µε τον (Κανονισμό 679/2016/ΕΕ, τη θεμελίωση της αξίωσης σας και γενικά για τον σωστό χειρισμό της υπόθεσής σας, οι οποίες ενδέχεται να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. 


2.ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του εντολέα µας, για να επικοινωνούμε µαζί σας, να εκδίδουμε τα αντίστοιχα παραστατικά, να σας εκπροσωπούμε ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλω Αρχών, να συντάξουμε νομικά κείμενα για λογαριασμό σας.


3.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της εντολής και για να έλθει σε πέρας η υπόθεσης που µας έχετε αναθέσει, είναι δε απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης. 


4.ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ; 

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι πέντε (5) έτη, αλλά μπορεί να παραταθεί σύμφωνα µε τη φορολογική νομοθεσία ή μέχρι την παραγραφή ενδεχόμενων αξιώσεων. Σε γενικές γραμμές ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων είναι μικρότερος σε περιπτώσεις που το ζητήσει ο ίδιος ο εντολέας, που έχει αρθεί η εντολή ή έχει ολοκληρωθεί ο χειρισμός της υπόθεσης σας. 


5.ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ; 

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά µόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή της εντολής. Συγκεκριμένα, κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών γίνεται στον αντίδικο ή στους αντιδίκους και στον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, όπως και σε δικαστήρια και σε άλλες δημόσιες αρχές, µε σκοπό την υπεράσπιση της υπόθεσης σας. Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπού.

Παράλληλα µε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύει και το δικηγορικό απόρρητο, όπως αυτό προβλέπεται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων, το οποίο τηρούμε, όχι µόνο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την περαίωση της υποθέσεως ἡ την ανάκληση της εντολής από τον εντολέα µας. 


6.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Έχετε δικαίωμα Πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας, Διόρθωσης, Περιορισμού της επεξεργασίας, Διαγραφής, Φορητότητας και Εναντίωσης στην επεξεργασία. 

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα σας, µπορείτε να µας υποβάλλετε, εγγράφως, αίτημα στη ταχυδρομική διεύθυνση Βενιζέλου 9, 65302, Καβάλα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση apostolideslaw@gmail.com ή μέσα από την ιστοσελίδα μας www.apostolideslaw.gr.

 
Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

1. Τι είναι τα cookies;

 Τα Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία µία ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε, όπως η δική µας, μπορεί να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή, ἡ την κινητή συσκευή σας. Χάρη στα cookies,η ιστοσελίδα απομνημονεύει τις ενέργειες σας κατά την πλοήγηση και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μας παρέχονται πληροφορίες οι οποίες έχουν ως στόχο να κάνουν την εμπειρίας σας κατά την πλοήγηση σας καλύτερη και επίσης να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. 

Η χρήση των cookies υποστηρίζεται από τους λεγόμενους φυλλομετρητές (browsers) όπως Google Chrome, Safari, Edge κ.α., τους οποίους και χρησιμοποιούμε για να πλοηγηθούμε στο διαδίκτυο. Οι browsers αυτοί συνήθως μας δίνουν την δυνατότητα να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις που αφορούν την χρήση των cookies και μπορούμε είτε να τα απενεργοποιήσετε ώστε να µη γίνονται αποδεκτά ἡ ακόμα να τα διαγράψετε εκ των υστέρων.

 
2. Λειτουργίες των cookies 

Ανάλογα µε το είδος τους, τα cookies επιτελούν λειτουργίες μέτρησης της επισκεψιµότητας της σελίδας, καταγραφή αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας εισόδου, γεωγραφικής προέλευσης, αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής (π.χ. λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης), λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε, απόπειρες εισόδου κ.λπ. Κάποια cookiesαποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα και κάποια όχι. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα, ενώ άλλα εξυπηρετούν εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. 


3. Είδη cookies 

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, διαφημιστικά κ.λπ. Τα cookiesεγκαθίστανται από την σελίδα που επισκέπτεστε και είναι αναγνώσιµα µόνο από αυτή. Αν επιλέξετε συνειδητά να τα αποδεχθείτε, ο ιστότοπος µας θα να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στη σελίδα µας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. 
Ειδικότερα, οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας είναι οι εξής:

Cookies συνεδρίας ή περιόδου λειτουργίας (session cookies). Πρόκειται για προσωρινά cookies τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται. 

Μόνιμα cookies (persistent cookies). Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης. Ο ρόλος αυτών των cookies είναι να θυμίζουν την ταυτότητα σας στην ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε (π.χ. να θυμάται το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, ώστε να προβαίνει αυτόματα στις ανάλογες παραμετροποιήσεις).

Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies). Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στον browser σας απευθείας από την ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies). Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. google analytics, facebook, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.
 

4. Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσης cookies

Η εγκατάσταση και χρήση cookies ρυθμίζεται ειδικά, από το νόμο (άρθρο 4 παρ. 5 Ν 3471/2006 που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/568/ ΕΚ ePrivacy), που αναμένεται να αντικατασταθεί µε Κανονισμό (ePrivacy Regulation). Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να χρησιμοποιεί cookies µόνο εάν έχει λάβει την ρητή συναίνεση του επισκέπτη/χρήστη µε θετική ενέργεια (opt-in), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 και µε τις οδηγίες της ΑΠΔΠΧ. Επίσης, ο επισκέπτης πρέπει να ενημερώνεται από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας λεπτομερώς και με σαφήνεια για την χρήση των cookies, τα δεδομένα που συλλέγονται και τον λόγο της επεξεργασίας. 

5. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Χρησιμοποιούμε τους εξής τύπους cookies; 

Ονομασία Υπηρεσία Σκοπός Χρησιμότητα Διάρκεια Υποχρεωτικότητα 

(αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων και προτιμήσεων επισκεπτών, βελτίωση λειτουργικότητας, συλλογή δεδομένων ανάλυσης, αυθεντικοποίηση χρήστη, ασφάλεια, κατανομή φορτίου, διαφήμιση)

 
Τρίτοι πάροχοι 

Η ιστοσελίδα µας προβάλλει περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, όπως Google Analytics, Facebook, LinkedIn κ.λπ. 

Για την προβολή περιεχομένου τρίτων μερών, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι οι εξωτερικοί συνεργάτες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τρίτων μερών για τη συλλογή cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου µας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν εγκαθίστανται cookiesτρίτων στη συσκευή σας. 


6. Λήψη συγκατάθεσης επισκέπτη 

Κατά την είσοδο σας στην ιστοσελίδα θα ζητηθεί η συναίνεση σας ώστε να γίνει χρήση των cookies. Η υποχρεωτική αποδοχή των cookies, ωστόσο, δεν αποτελεί όρο εισόδου στην ιστοσελίδα µας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε ελεύθερα στην σελίδα μας ακόμα και εάν δεν αποδεχτείτε την χρήση cookies, είτε των δικών µας, είτε τρίτων μερών, η πολιτική χρήσης των οποίων καθορίζεται αποκλειστικά και µόνο από αυτούς, χωρίς δική µας ανάμιξη και νομική ευθύνη.


7. Έλεγχος και διαγραφή των cookies

Μέσα από τις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να διαγράφετε τα δεδομένα που έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ή να αποτρέψετε τον browser από το να αποθηκεύει τέτοια δεδομένα.

Η Πολιτική που αφορά τα cookies αναθεωρείται και προσαρμόζεται ώστε να συνάδει με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τις αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ. 

Τελευταία αναθεώρηση έγινε στις 8.3.2021

bottom of page